KONFERENCJA JUBILEUSZOWA program i zapisy
Zapisz się na kurs Prześlij opinię

O zespole

Działalność Ośrodka rozpoczęła się w roku 1996. Pod obecną nazwą Ośrodek funkcjonuje od roku 2000, a pod obecnym kierownictwem od 2004 roku. Ośrodek Szkoleń Systemowych  od chwili powstania współpracuje z Krakowskim Ośrodkiem Terapii gdzie prowadzona jest część zajęć (poza godzinami pracy KOT) i gdzie absolwenci Ośrodka mogą odbywać staże w zakresie terapii rodzin.

Stworzyliśmy w pełni profesjonalny zespół fachowców mających wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu szkoleń jak i psychoterapii rodzinnej, małżeńskiej i indywidualnej. Atutem naszego zespołu – w najszerszym składzie 20-to osobowego – jest różnorodność doświadczeń i osobowości jego członków. Nasze programy szkoleniowe powstają w  toku żywych dyskusji, i tym samym reguła pracy zespołowej przekłada się na stałe podnoszenie jakości szkoleń.

Proponowane przez nas szkolenia i kursy prowadzone są w oparciu o teorię i praktykę systemowej terapii rodzin. 4-letni kurs całościowy uzupełniony jest o podstawy podejścia psychodynamicznego. W prowadzeniu psychoterapii odwołujemy się do teorii systemowej oraz podejścia psychodynamicznego. Zespół OSS stanowią w większości pracownicy Krakowskiego Ośrodka Terapii – poradni specjalistycznej zajmującej się psychoterapią dzieci, młodzieży i rodzin od 1991 r.
 

Zespół Ośrodka Szkoleń Systemowych

Maria Różańska

Maria Różańska

Dyrektor Ośrodka

Członek Rady Programowej

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • II stopień specjalizacji zawodowej
 • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • europejski certyfikat psychoterapeuty EAP
 • mariarozanska.oss@gmail.com
Anna Bodzek

Anna Bodzek

Członek Rady Programowej

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • I stopień specjalizacji zawodowej
 • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • konsultant rodzinny Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii
 • annanelabodzek@gmail.com
Marzena Krzanowska

Marzena Krzanowska

Kierownik Kursu Czteroletniego

Członek Rady Programowej

 • psychoterapeuta
 • certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
 • superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dyplom konsultanta rodzinnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii
 • trener profilaktyki Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
 • marzena.maria@wp.pl
Wanda Badura-Madej

Wanda Badura-Madej

Kierownik Programu

Członek Rady Programowej

 • psycholog kliniczny
 • certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • certyfikat interwenta kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z uprawnieniami do superwizji w zakresie interwencji kryzysowej
 • mxbadura@cyf-kr.edu.pl
Bogusława Piasecka

Bogusława Piasecka

Kierownik Naukowy

Członek Rady Programowej

 • psycholożka, psychoterapeutka
 • dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ
 • certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
 • autorka publikacji naukowych
 • piasecka.boguslawa@gmail.com
Katarzyna Rudnicka

Katarzyna Rudnicka

Kierowniczka Pracowni Psychoterapii "Dialogi"

 • certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • psycholżka (absolwentka UJ)
 • dyplom psychoterapeuty systemowego
 • tytuł specjalisty w dziedzinie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii rodzin i par
 • wieloletnie doświadczenie dydaktyczne akademickie i na kursach całościowych psychoterapii
 • katarzyna.k.rudnicka@gmail.com 
Katarzyna Morajda

Katarzyna Morajda

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • tytuł specjalisty w dziedzinie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży
 • posiada doświadczenie z rodzinami w kryzysie, prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię rodzin, par
 • w trakcie zdobywania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • morajda.katarzyna@gmail.com
Ewa Strycharczyk–Kaleta

Ewa Strycharczyk–Kaleta

Członek Rady Programowej

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • europejski certyfikat psychoterapeuty EAP
 • wiceprezes Fundacji "Promyk" i współzałożycielka Zielonego Domku w Krakowie
 • ewaroza@poczta.fm
Grzegorz Iniewicz

Grzegorz Iniewicz

Członek Rady Programowej

 • psycholog, psychoterapeuta
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesof UJ
 • specjalista psycholog kliniczny oraz specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
 • superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii
 • mziniewi@cyf-kr.edu.pl
Łukasz Muldner - Nieckowski

Łukasz Müldner - Nieckowski

Członek Rady Programowej

 • doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, seksuolog
 • psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • seksuolog kliniczny i superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • przez wiele lat pracował naukowo i dydaktycznie na UJ w Katedrze Psychoterapii i Pracowni Seksuologii Kliniki Psychiatrii
 • prowadzi wykłady i warsztaty na kursach psychoterapii z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych
 • Koordynuje merytorycznie ośrodki psychoterapeutyczno-medyczne w ramach grupy Mental Path, przyjmuje jako lekarz seksuolog w Centrum Terapii Synteza w Krakowie
 • Prezes Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej
 • l.muldner@gmail.com
Piotr Podgórski

Piotr Podgórski

 • psycholog
 • psychoterapeuta
 • ukończony całościowy kurs w zakresie psychoterapii systemowej rodzin
 • ukończony całościowy kurs w zakresie psychoterapii psychodynamicznej
 • od lat zawodowo związany z obszarem zdrowia psychicznego, interwencji kryzysowej i poradnictwa w oświacie
 • prowadzi terapię indywidualną i terapię rodzin
 • piotrekpodgorski@o2.pl
Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

 • psycholog, psychoterapeuta
 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • specjalista terapii środowiskowej i terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • wksowa@gmail.com
Monika Janczura

Monika Janczura

 • psychoterapeuta
 • specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży
 • tytuł specjalisty w dziedzinie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży
 • ukończone całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych oraz psychoterapii rodzin i par
 • monika.janczura@gmail.com
Lucyna Drożdżowicz

Lucyna Drożdżowicz

 • certyfikowany psychoterapeuta i superwizor obu towarzystw PTP (Psychiatrycznego i Psychologicznego)
 • przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Psychiatrii CMUJ (doświadczenie różnych form pracy z chorymi na schizofrenię oraz rodzinami w ramach Zakładu Terapii Rodzin).
 • aktualnie własna praktyka terapeutyczna i superwizyjna.
 • pracuje w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że korzystając zarówno z teorii psychoanalitycznych jak i wiedzy systemowej, stara się zrozumieć problemy pacjenta poprzez jego relacyjny rozwój, co ułatwia dobór interwencji czy technik terapeutycznych adekwatnych do problemów i etapu terapii.
 • lucynad30@gmail.com
Lidia Popek

Lidia Popek

 • doktor nauk medycznych
 • pediatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin PolskiegoTowarzystwa Psychiatrycznego
 • certyfikowany psychoterapeuta Europen Association for Psychotherapy
 • kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na Mazowszu
 • autorka wielu publikacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • lidia.popek@centrumzagorze.pl
Barbara Wojszel

Barbara Wojszel

 • psychiatra dzieci i młodzieży
 • psychoterapeuta
 • ukończony całościowy kurs w zakresie psychoterapii systemowej rodzin i par
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w OK Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie, Oddziale Psychiatrii Dzieci Szpitala. Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Poradni dla Dzieci z autyzmem Effatha w Krakowie
 • pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
 • prowadzi ćwiczenia z psychiatrii ze studentami wydziału lekarskiego, wykłady i warsztaty z psychiatrii dzieci i młodzieży z uczestnikami szkolenia specjalizacyjnego w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży
 • bas.kal@wp.pl
Katarzyna Koz

Katarzyna Ślosarczyk

 • psycholog
 • psychoterapeuta
 • specjalista psycholog kliniczny
 • specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 • certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • pracuje w Poradni Psychologicznej OK Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • katkoz@op.pl

Stali współpracownicy

Roma Ulasińska

Roma Ulasińska

 • psycholog, specjalista psycholog kliniczny
 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy (EAP)
 • superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • przez wiele lat pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Collegium Medicum UJ - stacjonarnym oddziale klinicznym Szpitala Uniwersyteckiego i Ambulatorium Terapii Rodzin 
 • członek zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid
 • roma.ulasinska@gmail.com
 
 

Beata Kicińska

 • psychoterapeuta
 • pedagog resocjalizacyjny
 • certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • terapeuta dziecięcy Krakowskiego Ośrodka Terapii
 • współpracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek- Pedagogika, specjalność- Pedagogika Resocjalizacyjna, prowadzący konwersatorium "Elementy terapii dzieci", "Wprowadzenie do psychoterapii"
 • kicinskab@vp.pl

Jacek Prusak SJ (jezuita)

 • doktor nauk humanistycznych
 • prorektor Akademii Ignatianum
 • adiunkt w Instytucie Psychologii
 • psychoterapeuta
 • redaktor Tygodnika Powszechnego
 • prusak@tygodnik.com.pl

Katarzyna Ramus

Członek Rady Programowej

 • certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • specjalista psycholog kliniczny i specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 • certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej PTP
 • z długoletnim doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej, superwizyjnej oraz szkoleniowo-dydaktycznej
 • pracowała wiele lat w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży jako starszy asystent w Zespole Hospitalizacji Domowej, Krakowskim Instytucie Psychoterapii,gdzie kierowała Oddziałem II KIP
 • współzałożycielka i członek Zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”
 • perspektywy.psychoterapia@gmail.com

Część psychodynamiczna szkolenia


Mariusz Ślosarczyk

Kierownik Części Psychodynamicznej

Członek Rady Programowej

 • doktor nauk medycznych
 • specjalista psychiatra i psychiatra młodzieży
 • certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • slosarczyk@poczta.onet.pl

Joanna Franczyk - Glita

 • psychoterapeuta - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego
 • specjalista psycholog kliniczny
 • specjalista terapii środowiskowej
 • doktorantka Wydziału Lekarskiego UJ CM
 • joannafranczyk@gmail.com

Adam Kuśnierzowski


Irenusz Pyzik

 • psycholog
 • psychoterapeuta
 • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • certyfikat socjoterapeuty PTP
 • trener, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • ipyzik@interia.pl