Prześlij zgłoszenie Prześlij opinię

Pracownia Psychoterapii Rodzin Dialog

Pracownia Psychoterapii Rodzin Dialog powstała z myślą o osobach, które chcą skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. Tworzą ją wspólnie wykładowcy, absolwenci i osoby związane z  Ośrodkiem Szkoleń Systemowych (jednym z niewielu ośrodków w Polsce posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego), co daje gwarancję ich rzetelnego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 

Prowadzimy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin, psychoterapię małżeństw i par. Pracujemy głównie w podejściu systemowym oraz psychodynamicznym. Podejście systemowe zakłada ujmowanie każdego człowieka nie tylko poprzez pryzmat jego indywidualnych cech, ale również szerszego kontekstu, w którym on funkcjonuje. Podejście psychodynamiczne koncentruje się na odkrywaniu i rozumieniu wewnętrznych, nieuświadomionych mechanizmów działania i rozumienia rzeczywistości.

 

Kontakt: 798 644 984

 Zespół Pracowni Psychoterapii Rodzin Dialog

Katarzyna Rudnicka

Katarzyna Rudnicka

Kierownik Pracowni Psychoterapii Rodzin Dialog

 • psychoterapeutka
 • psycholog (absolwentka UJ)
 • dyplom psychoterapeuty systemowego
 • wykładowca akademicki
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapii rodzin i par
 • katarzyna.k.rudnicka@gmail.com 
 • tel. 604 430 553
Anna Bodzek

Anna Bodzek

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • I stopień specjalizacji zawodowej
 • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • konsultant rodzinny Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii
 • annanelabodzek@gmail.com
 • tel. 608 349 553
Marzena Krzanowska

Marzena Krzanowska

 • psychoterapeuta
 • certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
 • superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • konsultant rodzinny Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii
 • trener profilaktyki Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
 • prowadzi terapię psychodynamiczną osób dorosłych, par i rodzin
 • marzena.maria@wp.pl
 • tel. 601 411 064
Katarzyna Morajda

Katarzyna Morajda

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • absolwentka czteroletniego całościowego szkolenia z psychoterapii prowadzonego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie
 • od kilkunastu lat pracuje z rodzinami w kryzysie, prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię rodzin, par
 • posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • w trakcie zdobywania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • pozostaje w regularnej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej
 • psychoterapeuta w: SPPP „Krakowski Ośrodek Terapii” oraz Gabinecie Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży AGAJA
 • katarzyna.morajda@interia.eu
 • tel. 600 887 338
Bogusława Piasecka

Bogusława Piasecka

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • dr nauk humanistycznych
 • adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ
 • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • boguslawa.piasecka@uj.edu.pl
 • tel. 888 800 687
Piotr Podgórski

Piotr Podgórski

 • psycholog
 • psychoterapeuta
 • ukończony całościowy kurs w zakresie psychoterapii systemowej rodzin
 • ukończony całościowy kurs w zakresie psychoterapii psychodynamicznej
 • od lat zawodowo związany z obszarem zdrowia psychicznego, interwencji kryzysowej i poradnictwa w oświacie
 • prowadzi terapię indywidualną i terapię rodzin
 • piotrekpodgorski@o2.pl
 • tel. 605 525 272
Maria Różańska

Maria Różańska

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • II stopień specjalizacji zawodowej
 • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • europejski certyfikat psychoterapeuty EAP
 • superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • mariarozanska.oss@gmail.com
 • tel. 509 576 604
Ewa Strycharczyk–Kaleta

Ewa Strycharczyk-Kaleta

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • europejski certyfikat psychoterapeuty EAP
 • wiceprezes Fundacji "Promyk" i współzałożycielka Zielonego Domku wKrakowie
 • ewaroza@poczta.fm
 • tel. 505 598 070
Magdalena Wróblewska

Magdalena Wróblewska

 • psycholog, psychoterapeuta
 • absolwentka 4-letniego Studium Terapii Rodzin w Warszawie
 • w trakcie realizacji specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
 • realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz programu dla opiekunów zastępczych dzieci dotkniętych traumą wg J.D. Schooler
 • prezeska Fundacji „Znaczenie” w Krakowie
 • obecnie w trakcie kursu Multi Family Therapy prowadzonej przez Eia Asena z Anna Freud Center w Londynie
 • pracuje metodą Wielorodzinnej Terapii Grupowej
 • mwroblewska@wp.eu
 • tel. 601 349 871
Aleksandra Krząstek

Aleksandra Krząstek

 • psychoterapeuta
 • ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie
 • realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
 • prowadząca warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców i mam
 • prowadzi terapię indywidualną, rodzin i par
 • aleksandra.krzastek@gmail.com
 • tel. 605 525 428
Dominika Sznajder

Dominika Sznajder

 • psycholog, psychoterapeuta
 • doktor nauk społecznych
 • adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • psychoterapeuta w Zespole Terapii Rodzin SPPP KOT w Krakowie
 • d.sznajder@op.pl
 • tel. 797 185 225
Judyta Andrijew

Judyta Andrijew

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie
 • prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci, młodzieży, psychoterapię rodzin oraz par
 • posiada doświadczenie pracy terapeutycznej z rodzinami w kryzysie, małżonkami borykającymi się z niepłodnością, rodzicami adopcyjnymi i ich dziećmi oraz osobami adoptowanymi,
 • psychoterapeuta w zespole terapii rodzin SPPP KOT w Krakowie
 • judyta.andrijew@gmail.com
 • tel. 697 088 563
Kamil Jezierski

Kamil Jezierski

 • psycholog
 • absolwent czteroletniego całościowego szkolenia z psychoterapii prowadzonego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie
 • doktor nauk społecznych
 • adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie
 • od parunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą i rodzinami, prowadzi też terapię indywidualną dorosłych
 • posiada szerokie doświadczenie, pracował m.in. z rodzinami z trudnościami wychowawczymi, osobami w kryzysie, rodzinami dotkniętymi przemocą, rodzicami zastępczymi, pełnił funkcję biegłego sądowego
 • członek Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka i Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce (członek zarządu)
 • psycholog.jezierski@gmail.com
 • tel. 515 799 808


Cennik

Jednorazowe konsultacje indywidualne

Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu i podjęcie decyzji co do najskuteczniejszej formy pomocy psychologicznej.

Cena konsultacji (50 minut): 150 zł
 

Konsultacje wychowawczo-rodzinne dla rodziców

Konsultacje i porady proponowane rodzicom w przypadkach problemów i trudności wychowawczych oraz w relacjach rodzice-dzieci.
Cena konsultacji (50 minut): 100 – 150 zł
 

Systemowa terapia rodzin i małżeństw oraz konsultacje rodzinne i małżeńskie

Wspólne spotkania terapeutyczne prowadzone dla całej rodziny lub małżeństwa przez dwóch psychoterapeutów. Jedna sesja trwa od 50 do 90 minut. Jeśli zgłaszany problem wymaga dłuższej terapii, kolejne spotkania odbywają się co 2 – 4 tygodnie. Terminy do uzgodnienia z zainteresowanymi osobami.
Cena 1 sesji rodzinnej: 240 zł. Cena konsultacji/terapii prowadzonej przez jednego terapeutę: 120 -150 zł.
 

Psychoterapia indywidualna

Sesje terapeutyczne prowadzone zwykle raz w tygodniu – 45 do 50 minut – dla zainteresowanej rozwiązaniem swoich problemów psychologicznych osoby (np. nerwice, stany lękowe, zaburzenia jedzenia, depresja). Częstotliwość i czas trwania psychoterapii określana jest indywidualnie.
Cena sesji indywidualnej: 120 – 150 zł
 

Grupy psychoedukacyjne dla rodziców

Cykl 10-12 spotkań dwugodzinnych prowadzonych przez 2 psychoterapeutów dla rodziców, którzy chcieliby zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie, dowiedzieć się więcej o sposobach skutecznego wspierania rozwoju własnego dziecka, wymienić doświadczenia z innymi rodzicami. Spotkania grupy raz na dwa tygodnie. Przyjęcie do grupy wymaga konsultacji wstępnej. Terminy ustalane po zebraniu się grupy (10 osób).
Cena cyklu dla osoby: 500 – 600 zł
 

Grupowa terapia dla małżeństw i par

Cykl 8-10 spotkań terapeutycznych trwających 3 godziny odbywających się w rytmie raz na dwa tygodnie, prowadzonych przez 2 psychoterapeutów. Przyjęcie do grupy wymaga odbycia konsultacji wstępnej. Terminy ustalane po zebraniu się grupy (5 par).
Cena cyklu dla osoby: 800 – 1000 zł