KONFERENCJA JUBILEUSZOWA program i zapisy
Zapisz się na kurs Prześlij opinię

Ankieta zgłoszeniowa Ośrodka Szkoleń Systemowych

Kurs czteroletni
Kurs dwuletni
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Szkoleń Systemowych Spółka z o.o. spółka komandytowa ul. Wenecja 3/6-7, 31-117, Kraków

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną

Jeżeli nie chce Pan/ Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na kierunek wskazany w formularzu rekrutacyjnym, oraz w związku z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, o ile wyrażono na to zgodę.
Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Szkoleń Systemowych Spółka z o.o. spółka komandytowa w realizacji procesu rekrutacji, a także podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Szkoleń Systemowych spółka z o.o. spółka komandytowa w zakresie, w jakim powierzono im przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (np. usługi informatyczne).
Pani/Pana osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane co do zasady przez okres 6 miesięcy, od dnia w którym zostały pozyskane, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, przenoszenia,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.