KONFERENCJA JUBILEUSZOWA program i zapisy
Zapisz się na kurs Prześlij opinię

Przydatna literatura

Lista lektur na początek:

 1. Bandler R., Grinder J., Satir V. „Zmieniamy się wraz z rodzinami” GWP, Gdańsk 1999.
 2. Barbaro de B. (red.) „Schizofrenia w rodzinie” Wydawnictwo UJ Kraków 1999.
 3. Barbaro de B, (red.) „ Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny” CM UJ, Kraków 1997.
 4. Bateson G. „Umysł i przyroda” PIW, Warszawa.
 5. Bertalanffy von L. „Ogólna teoria systemów”, PWN, Warszawa 1984.
 6. Bettelheim B. „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni” PIW, Warszawa 1985.
 7. CecchinG. „Mediolańska szkoła terapii rodzin” CM UJ, Kraków 1997
 8. Crosby J. F. „ Kiedy jedno chce odejść” GWP, Gdańsk 1998.
 9. Czabała J. C. „Rodzina a zaburzenia psychiczne” IP, Kraków 1988.
 10. Deissler K. G. „Terapia systemowa jako dialog”, Wyd. UJ, Kraków 1998.
 11. Erickson E. H. „Dzieciństwo i społeczeństwo”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
 12. Feldman L. B. „Strategie i techniki terapii rodzinnej” W: Nowiny Psychologiczne 2/1988.
 13. Freud S. „Poza zasadą przyjemności” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 14. Freud S. „Psychopatologia życia codziennego” PWN , Warszawa 1987.
 15. Goldenberg H., Goldenberg I. „Terapia rodzin”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 16. Górniak L., Józefik B. (red.) „Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.
 17. Grzesiuk L. (red.) „Psychoterapia” PWN, Warszawa 1994.
 18. Haley J. „Niezwykła terapia” GWP, Gdańsk 1995.
 19. Johnson S. M. „Style charakteru”, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Pozanań 1998.
 20. Józefik B. (red.) „ Anoreksja i bulimia psychiczna”, Wyd. UJ, Kraków 1999.
 21. Józefik B., Barbaro de B. (red.) „Terapia rodzin a perspektywa feministyczna”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004
 22. Kernberg O. F. „Związki miłosne”, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.
 23. Kokoszka A., Drozdowski P. (red.) „ Wprowadzenie do psychoterapii” AM im. M. Kopernika w Krakowie, Kraków 1993.
 24. Ludewig K. „Terapia systemowa „ GWP, Gdańsk 1995.
 25. Madanes C. „ Seks, miłość, przemoc”, GWP
 26. Namysłowska I. „Terapia rodzin” , Springer PWN, Warszawa 1997.
 27. Napier A.Y., Whitaker C.A. „Rodzinna karuzela”, Znak, Kraków 2006;
 28. Piasecka B.(red.) " O rozwoju mimo ograniczeń", Wydawnictow UJ, Kraków, 2011.
 29. Praszkier R, „Zmieniać nie zmieniając” WsiP, Warszawa, 1992.
 30. Praszkier R., Wroniszewski M. „Mity i rzeczywistość terapii rodzin” Koło TPD nr 134 przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Synapsis” ZOZ nr 3 Warszawa Mokotów, Warszawa 1988.
 31. Pużyński S. „ Leksykon psychiatrii”, PZWL, Warszawa 1993.
 32. Roine E. „Psychodrama”, Wydawnictwo Kontakt, Opole 1994.
 33. Satir V. „Rodzina. Tu powstaje człowiek”, GWP, Gdańsk 2000.
 34. Satir V. „Terapia rodziny”, GWP,Gdańsk 2000.
 35. Scully J. H. „Psychiatria”, Urban & Partner, Wrocław 1998.
 36. Simon F. B., Stierlin H. „Słownik terapii rodzin”, GWP, Gdańsk 1998.
 37. Stierlin H. I in. „Pierwszy wywiad z rodziną”, GWP, Gdańsk 1999.
 38. Walewska K., Pawlik J. „Depresja. Ujęcie psychoanalityczne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 39. Weber G. „Terapia systemowa Berta Hellingera”, GWP, Gdańsk 2004.
 40. Weeks G., L’Abate „Paradoks w psychoterapii”, GWP, Gdańsk 2000.
 41. Wegscheider- Cruse S. „Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2000.
 42. Willi J. „Związek dwojga – psychoanaliza pary” J. Santorski & Co. Wyd., Warszawa 1996.
 43. Winnicot D. „Dzieci i ich matki”
 44. Winnicot D. W. „Dziecko, jego rodzina i świat” J. Santorski & Co., Warszawa 1993.
 45. Winnicot D.W. „Rozmawiając z rodzicami”, Wydawnictwo WAB, Warszawa 1993.
 46. Yalom I., Leszcz M., „Psychoterapia grupowa”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.