Prześlij zgłoszenie Prześlij opinię

Warsztat dwudniowy

Przejdz do terminów Powrót do szkoleń

Czas trwania 2 dni - 20 godzin
Liczność grupy Grupa może liczyć od 15 do 25 osób
Terminy Do uzgodnienia w zależności od liczby zainteresowanych
Miejsce szkolenia Program przygotowany jest w taki sposób, aby był możliwy do przeprowadzenia w ciągu dwóch dni na terenie zainteresowanej placówki.
Koszt kursu 1 osoby: 350 zł


Charakterystyka

Psycholodzy i pedagodzy często spotykają się w swojej pracy z rodzicami borykającymi się z różnego rodzaju kłopotami wychowawczymi.

Poczynając od niewielkich takich jak drobne nieposłuszeństwa dzieci, po bardzo poważne, wręcz zagrażające życiu jak uzależnienie od narkotyków, próby samobójcze, zaburzenia jedzenia.

Większość takich zachowań ma związek ze sposobem funkcjonowania rodziny.

Na zrozumienie kontekstu rodzinnego trudności psychologicznych dzieci i młodzieży pozwala teoria systemowej terapii rodzin, której podstawowe zasady przedstawia proponowane szkolenie.

Program szkolenia (Dzień pierwszy)


Program szkolenia (Dzień drugi)