Prześlij zgłoszenie Prześlij opinię

2-letni kurs terapii systemowej

Przejdz do terminów Powrót do szkoleń

I rok „Podstawy pracy z rodziną”

Czas trwania 10 x 21 godzin = 210 godzin plus 40 godzin treningu interpersonalnego = 250 godzin
Cele Poznanie i opanowanie teorii myślenia systemowego opanowanie umiejętności prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, poznanie zjawisk procesu grupowego


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Wstęp do psychoterapii – różne modalności i podejścia psychoterapeutyczne.
Wykłady i seminaria omawiające podstawowe założenia systemowej pracy z rodzinami z uwzględnieniem podejść:

Transgeneracyjnego (M. Bowen, I. Boszormenyi- Nagy), strukturalnego (S. Minuchin), strategicznego (J. Haley), mediolańskiego (G. Cecchin, L.Boscolo), teorii zespołu reflektującego, zawierające omówienie funkcjonalności i dysfunkcjonalności komunikacji i struktury rodzinnej, faz życia rodzinnego, znaczenia mitu rodzinnego, podstawowych prawidłowości rozwoju i funkcjonowania dziecka.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

II rok „Systemowa terapia rodzin”

Czas trwania 10 x 25 godzin = 250 godzin
Cele Pogłębienie wiedzy teoretycznej, doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji rodzinnych, analiza procesów psychologicznych przebiegających w trakcie terapii, praca własna w grupie genogramowej


CZĘŚĆ TEORETYCZNA


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA