KONFERENCJA JUBILEUSZOWA program i zapisy
Zapisz się na kurs Prześlij opinię

4-letni całościowy kurs psychoterapii

Przejdz do terminów Powrót do szkoleń

I rok „Podstawy pracy z rodziną”

Czas trwania 10 x 23 godzin = 230 godzin plus 40 godzin treningu interpersonalnego = 270 godzin
Cele Poznanie i opanowanie teorii myślenia systemowego, opanowanie umiejętności prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, poznanie zjawisk procesu grupowego


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Wstęp do psychoterapii – różne modalności i podejścia psychoterapeutyczne.
Wykłady i seminaria omawiające podstawowe założenia systemowej pracy z rodzinami z uwzględnieniem podejść:

Transgeneracyjnego (M. Bowen, I. Boszormenyi- Nagy), strukturalnego (S. Minuchin), strategicznego (J. Haley), mediolańskiego (G. Cecchin, L.Boscolo), teorii zespołu reflektującego, zawierające omówienie funkcjonalności i dysfunkcjonalności komunikacji i struktury rodzinnej, faz życia rodzinnego, znaczenia mitu rodzinnego, podstawowych prawidłowości rozwoju i funkcjonowania dziecka.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

II rok „Systemowa terapia rodzin”

Czas trwania 10 x 25 godzin = 250 godzin
Cele Pogłębienie wiedzy teoretycznej, doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji rodzinnych, analiza procesów psychologicznych przebiegających w trakcie terapii, praca własna w grupie genogramowej


CZĘŚĆ TEORETYCZNA


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

III rok „Superwizja pracy z rodzinami. Inne podejścia w psychoterapii”

Czas trwania 9 x 25 godzin = 225 godzin
Cele Poszerzenie wiedzy teoretycznej o inne podejścia w psychoterapii, superwizja samodzielnie prowadzonej pracy, rozwój osobisty uczestników kursu


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Wykłady i seminaria poświęcone wybranym zagadnieniom w terapii rodzin ze szczególnym uwzględnieniem podejścia behawioralno – poznawczego, humanistycznego i somatoterapii. Cykl wykładów z teorii psychopatologii i diagnozy klinicznej.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

IV rok „Psychoterapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym”

Czas trwania 9 x 24 godziny = 216 godzin plus Podstawy psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży - 34 godziny plus obrony prac dyplomowych minimum 25 godzin.
Cele Poszerzenie wiedzy teoretycznej o podstawy teorii psychodynamicznejrozwój osobisty uczestników kursusuperwizja samodzielnie prowadzonej pracy psychoterapeutycznej


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Wykłady “Psychologia rozwojowa z elementami psychopatologii w ujeciu psychodynamicznym” oraz „Praca z pacjentem indywidualnym w podejściu psychodynamicznym”.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zestawienie godzinowe różnych form szkolenia w ciągu całego kursu:

Rok szkolenia Wiedza teoretyczna(łącznie godzin) Zajęcia praktyczne(łącznie godzin) Superwizja Grupowa Praca własna(godziny/forma) Razem
I 115 115 0 40 / trening interpersonalny 270
II 55 110 30 55 / grupa genogramowa 250
III 55 30 50 90 / grupa self-experience 225
IV 60 55 70 90 / grupa self-experience 275
Razem: 285 310 150 275 1020

Warunkiem niezbędnym uzyskania dyplomu jest obronienie pracy dyplomowej oraz odbycie wymaganych staży i przedłożenie w Ośrodku potwierdzających to zaświadczeń nie później niż 5 lat po ukończeniu kursu.