Niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego dla psychologów i pedagogów. Wpisana do ewidencji przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr 6/2010

Prześlij zgłoszenie Prześlij opinię

Ankieta zgłoszeniowa Ośrodka Szkoleń Systemowych

Kurs czteroletni
Kurs dwuletni
Superwizja dla absolwentów
Warsztat dwudniowy
Podstawy terapii dzieci