Niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego dla psychologów i pedagogów. Wpisana do ewidencji przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr 6/2010

Prześlij zgłoszenie Prześlij opinię
Ośrodek posiada rekomendację Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla szkoleń w psychoterapii
Terapia rodzin OSS

Szkolenie w zakresie systemowego podejścia pozwala na całościowe diagnozowanie problemu zarówno
jednej osoby, pary, jak i rodziny oraz przygotowuje do pracy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej.

Nasze szkolenia przygotowane są z myślą o psychologach, pedagogach, pracownikach socjalnych, lekarzach i nauczycielach, którzy chcieliby poznać i zrozumieć swojego pacjenta, ucznia, wychowanka zarówno w jego funkcjonowaniu indywidualnym, jak i w kontekście rodzinnym.

Całościowy czteroletni kurs psychoterapii stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Cele szkoleń:

Szkoła psychoterapii Kraków - Certifikat PTP

Warto wybrać nasze szkolenia ponieważ: