Niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego dla psychologów i pedagogów. Wpisana do ewidencji przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr 6/2010

Prześlij zgłoszenie Prześlij opinię
Ośrodek posiada rekomendację Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla szkoleń w psychoterapii


Kurs czteroletni całosciowy "Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych" uzyskał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Terapia rodzin OSS

Terapia rodzin - szkolenia w psychoterapii w zakresie systemowego podejścia pozwalają na całościowe diagnozowanie problemu zarówno jednej osoby, pary, jak i rodziny oraz przygotowuje do pracy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej.

Nasze szkolenia przygotowane są z myślą o psychologach, pedagogach, pracownikach socjalnych, lekarzach i nauczycielach, którzy chcieliby poznać i zrozumieć swojego pacjenta, ucznia, wychowanka zarówno w jego funkcjonowaniu indywidualnym, jak i w kontekście rodzinnym.

Całościowy czteroletni kurs psychoterapii stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Cele szkoleń i kursów:

Szkoła psychoterapii Kraków - Certifikat PTP

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia w psychoterapii?